SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ

 

 

 

   Osmanlı İmparatorluğunun son yıllarında, 1876 Islahat Fermanı adı verilen reformist dönemden sonra Vilayet Merkezlerinde 'Encimen-i Danış-i Sıhhiye' örgütleri kurulmuş ve bu örgütler, bugünkü Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın çekirdeğini oluşturmuşlardır.

Cumhuriyetin ilanı ile normal hükümet dönemi başlamış, illerde Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlükleri ile ilçelerde hükümet tabiplikleri kurulmuştur.

İlimiz Sağlık ve S.Y. Müdürlüğü 1924'te kurulmuştur. 1924 yılında Dr. Nafiz YAZGAN ilimize Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürü olarak atanmış ve yazı işlerini yürütecek bir katip verilerek örgütlenme çalışmalarına başlanmıştır.

Sağlık Müdürü Dr. Nafiz YAZGAN bu arada yeni açılan Memleket Hastanesinin dahiliye servisini de idare etmiştir.

İlçelerde Hükümet Tabiplikleri örgütleri kurulmuş,  doktor bulunamadığından kurstan yetişme küçük sağlık memurları atanmıştır.

Asıl ve planlı sağlık hizmetlerinin köylerimize dek götürebildiği tarih 1945 yılıdır. 1945 yılında Köy Enstitülerinin sağlık kollarından mezun olan Sağlık Memurları köy gruplarına atanmışlar ve bu arada ilimizin çok köyü bu köy gruplarına bağlanıp, sağlık hizmetleri daha başka bir yoğunluk ve etkinlik kazanmıştır.

Koruyucu Hekimlik Hizmetleri; Hükümet Tabiplikleri ve Belediyeler sağlık işleri servisleriyle, tedavi edici sağlık hizmetleri yataklı tedavi kurumlarıdır.

  Sağlık Müdürleri

ADI SOYADI           

Dr. Nafiz Bey (YAZGAN)

Dr. Hayri Bey 

Dr. Hamza Bey

Dr. Mahir ÖNBİLEN

Dr. Nazmi ÖZBEK

Dr. Şahap AKIN

Dr. Haşim SİRMEN

Dr. Nermin AKDENİZ

Dr. Muammer KURALIY

Dr. Şemsi GENÇYILMAZ

Dr. Ragıp SUNU

Dr. Tahsin ÖZ

Dr. Sacit NACİ

Dr. Ahmet ÜSTÜNOĞLU

Dr. Hüdai BARLAS (vekil)

Dr. Hilmi ÖZDEN

Dr. Emin KANSU

Dr. Kenan ERSOY

Dr. Atıf PAYLI (vekil)

Emine ALKAN          

A.Vakıf ÖZKUL

Dr. Kemal YILDIRIM

Dr. Halil AKAYDIN  

Dr. Musa YAVUZBAŞ

Dr. İbrahim AKSOY

Dr. Asri SATILMIŞ

Dr. Mustafa ÇULFAZ

Dr. Hakkı BAŞARIK 

Dr. Y.Rıdvan ŞAHİN 

Dr. Ayhan DURMAZ

Dr. Hayrettin AMASYA

Dr. Adnan AKÇAM

Dr. Naim KIRIŞMAN

Dr. O.Faruk AYDIN

Dr. Şakir TUFAN

Dr. Eyüp DOYURAN

Dr. Metin ŞAHİN

Dr. Mehmet ÇOBANOĞLU

Dr. Hüsnü TIRPANCI

Uzm.Dr.Kasım ÇETİN

GÖREV YAPTIĞI YILLAR

1924-1932

1932-1939

1939-1941

1941-1942

1942-1945

1945-1946

1946-1954

1954-1955

1955-

1955-

1955-

1956

1957-1959

1959-1960

1960-1961

1961-1962

1962-1968

1968-1971

1971-1972

1972-1977     

1977-1978

1978-1981

1981-1982

1982-1986

1986-

1986-1987

1987-1988

1988-1989

1989-1990

1990-

1991-1992

1992-1997

1997-1999

1999-

1999-

1999-2003

2003-

2003-2008

2008-2013

2013 .........



Aydın Sağlık Müdürlüğü